Leadership

AUDUSD - Từ bỏ hy vọng

Giá xuống
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi đã sai khi cho rằng AUDUSD đã kết thúc xu hướng giảm của nó. AUDUSD liên tục rơi xuống những vùng giá thấp hơn trong suốt những khoảng thời gian vừa qua. Và hơn thế, AUDUSD không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ kết thúc xu hướng này. Bởi vậy nên tôi quyết định sẽ SHORT AUDUSD dài hạn thay vì LONG AUDUSD vào thời điểm này.