dinhchien

AUDUSD - Có quy luật tăng khung H1

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Chúc may mắn.