dinhchien

USDOLLAR - Dự tiếp tục giảm tháng 11

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chốt lời đồng loạt dòng USĐOLLAR khi giá chạm EMA200 = Elliot sóng 3 (Target 1).
- Hệ thống indicator: MACD - RSI , FORCE INDEX báo .
- Nhìn bước giá bên trái đoán bên phải.
Bình luận: