dinhchien

USDOLLAR - Dự tiếp tục giảm tháng 11

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chốt lời đồng loạt dòng USĐOLLAR khi giá chạm EMA200 = Elliot sóng 3 (Target 1).
- Hệ thống indicator: MACD - RSI, FORCE INDEX báo .
- Nhìn bước giá bên trái đoán bên phải.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.