dinhchien

AXY [AUD] đánh tăng tuần tới

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Pinbar kỳ vọng từ chối
- Daily: Divergence at MACD-H và RSI , ATR tăng dần theo hướng dự đoán. Kỳ vọng test đỉnh
- H4: Phá vỡ quy tắc xuyên thủng EMA 20