FSFI

AUDUSD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- AUD/USD- H4 là 1 xu hướng giảm. Hiện tại giá hồi lên vùng kháng cự: 0.73603- 0.73783.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn tại đây bắt theo xu hướng giảm giá.
- Tín hiệu hợp lưu:
+ Test EMA 50.
+ Macd Histogram chuyển từ xanh đậm sang nhạt cho thấy đà tăng yếu đi.
+ RSI nằm dưới 60.
+ Vùng kháng cự tiềm năng: 0.73603- 0.73783.
+ Fib hồi quy 61.8.
+ Tín hiệu vào lệnh: Mô hình nến Evening Star.
+ Đối với người thích an toàn hơn, có thể vào lệnh Sell theo mô hình đỉnh đôi của H1.
--
- Entry: 0.73564.
- Stoploss: 0.73947.
- Target 1: 0.72797.
- Target 2: 0.71805.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.