EdwardPrimeCircle

AUDUSD - KẺ RÌNH MÒ THEO VẾT XE ÁP LỰC USD

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đà tăng của AUDUSD cũng mạnh khủng khiếp với 2 yếu tố:
- Sức mạnh của Vàng tăng do quan ngại về tổn thất kinh tế gây ra do sự không chắc chắn của chiến tranh thương mại. Vàng bật tăng bất ngờ từ 1490 lên tới 1510, có lúc lên tới 1518.
- USD đang bị bán tháo mạnh mẽ.
Qua 2 dấu vết trên, khả năng AUDUSD tiếp tục tăng là rất cao.
Theo phân tích kỹ thuật: Trước đó, AUDUSD đã phá kênh xu hướng giảm dài hạn, tạo xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, lực tăng mạnh mẽ hiện tại của AUDUSD đã phá trend tăng ngắn hạn, dự kiến sẽ là xu hướng tăng dài hạn đang được bật công tắc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.