AMBroker

AUDUSD chưa có khả năng quay đầu tăng

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Bearish/Giảm
Kháng cự: 0.7320, 0.7205, 0.7050
Hỗ trợ: 0.6960, 0.6820, 0.6700
Price action: một mô hình inside bar đã hình thành và đã break xuống dưới. Đồng thời có thể thấy nến có bấc dài được hình thành tại kháng cự 0.7050 tuần trước. Vùng hình thành nến đó sẽ được coi là một vùng kháng cự "event area".
Giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, chúng tôi giữ vững kỳ vọng giảm giá miễn là giá nằm bên dưới vùng 0.7050-0.7200.
Chúng ta có thể vào lệnh tại những nhịp tăng giá hồi lại ở những khung thời gian thấp hơn như 4h, mục tiêu nhắm về 0.6900 và xa hơn là 0.6800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.