AMBroker

AUDUSD: Tiếp cận kháng cự quan trọng 0.70500, bước đi tiếp theo

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xin chào các traders, đây là nhận định tiếp theo của EverythingFx
Hiện AUDUSD đang được giao dịch ở khoảng giá 0.70136.
Khi nhìn vào khung thời gian Monthly, chúng ta có thể thấy nến tháng 6 đóng hình thành một mẫu nến hammer từ hỗ trợ tại 0.68750, có thể thấy rõ lực mua đã mạnh trở lại.
Tới khung thời gian tuần, chúng ta có thể thấy nến tuần đóng lại trên vùng giá tâm lý 0.70000.
Xuống những khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh. Giá đang khá cao để có thể vào lệnh mua. Mình kỳ vọng giá có thể sẽ vượt qua vùng kháng cự 0.70500 hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ 0.70000 để có thể vào lệnh mua. Chúng ta có thể ngắm vào những vùng kháng cự xa hơn như 0.71000. Tuy nhiên nếu giá phá vùng tâm lý 0.70000 thì chúng ta sẽ không nên vào lệnh mua nữa.
Về cơ bản, Trade balance của Úc cũng đã cho thông số khả quan có lợi cho nền kinh tế, đồng thời phát biểu từ RBA cũng không tỏ ra quá dovish.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.