IACapital

AUD/USD và cơ hội Long ngắn hạn

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trong sáng nay, DXY bất ngờ suy yếu khiến các cặp XXX/USD tăng đáng kể. Việc nhận định DXY có thể tiếp tục giảm về vùng 91.3 tạo điều kiện cho các cặp XXX/USD tiếp tục đà tăng của mình.

Mình vào biểu đồ AUD/USD , giá đã break khỏi trendline giảm, chiến lược phù hợp nhất là đợi giá quay trở lại vùng 0.714 để thực hiện lệnh buy.

Một điểm nữa để để quyết định vị thê Long cho cặp AUD/USD là bởi chênh lệnh lợi tức trái phiếu 10 năm nữa Úc và Mỹ đang tạo đáy cao dần.
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️
✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
✅ Group: https://www.facebook.com/groups/
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận