thichtuong

AUDUSD chờ retest cho một lệnh buy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
kèo AUDUSD nhận định của mình là chưa phá được vùng dưới nên sẽ đảo chiều tăng, chờ thoát hẳn sau đó retest về vùng khoảng 0.76 - 0.762 để canh một lệnh buy nhé.