thichtuong

AUDUSD chờ retest cho một lệnh buy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
kèo AUDUSD nhận định của mình là chưa phá được vùng dưới nên sẽ đảo chiều tăng, chờ thoát hẳn sau đó retest về vùng khoảng 0.76 - 0.762 để canh một lệnh buy nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.