URIFX

AXY: Vẫn nằm trong trend giảm

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Sức ép sell off vẫn còn cuối trend.
Nếu chưa có dấu hiệu đảo chiều thì sell vẫn là option có nhiều cửa thắng hơn

Ý tưởng liên quan