TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Đồng Australia trên chart 1D Xu hướng chính: uptrend
Lực nến lên đang suy yếu
73.1 - 73.2 vùng cản cứng, chạm khá nhiều tín hiệu chặn lại ở đây
Xem xét cặp đồng tiền liên quan
AXY