dinhchien

AXY - AUD index tăng mạnh với hình Wolfwave

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
- Kỳ vọng tăng mạnh trong 2 tuần tiếp theo