dinhchien

AUDUSD - Kỳ vọng hợp lý cho 1 đợt tăng trong 2 tuần tới

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tất cả đều trên chart.
Mục tiêu luôn tính bằng phương pháp sóng Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.