blickiez

thử nghiệm 1: BEL/USDT

blickiez Cập nhật   
BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
Bình luận: con này tụt mãi zui phết cho nên là ...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.