blickiez

thử nghiệm 1: BEL/USDT

BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
21 lượt xem
0
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
e tự vẽ thui mn đừng để ý
Bình luận: con này tụt mãi zui phết cho nên là ...