Linh_Invest

Hiệu suất mạnh mẽ với sự tăng trưởng liên tiếp!

Giá lên
NYSE:BRK.B   Berkshire Hathaway Inc. New
Berkshire Hathaway Inc. là công ty hợp danh đầu tư được biết đến với sự điều hành của Warren Buffett và người cộng sự của ông - Charlie Munger.

- Công ty đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý I vượt kỳ vọng, đặc biệt là thu nhập GAAP cao hơn 364% so với ước tính.
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh – thước đo mà Warren Buffett và Charlie Munger cho là tối ưu nhất – đã tăng 12%.
- Cuối cùng là đừng quên Warren Buffett chính là bảo chứng cho việc làm giàu từ khủng hoảng. Hiệu suất đầu tư tuyệt vời mà ông cùng những người cộng sự tạo ra đã duy trì qua nhiều thập kỷ.

Kế hoạch đầu tư: Mua quanh 310 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 300 | Chốt lời ở 330.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.