Berkshire Hathaway Inc. New BRK.B

BRK.B NYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. New NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BRK.B Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Bảo hiểm nhiều Rủi ro
Berkshire Hathaway Inc. là công ty trong lĩnh vực đầu tư, sở hữu các công ty con tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhau. Các phân khúc của công ty bao gồm Bảo hiểm, chẳng hạn như GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group, Tổng công ty General Re Corporation và Tập đoàn Tái bảo hiểm Berkshire Hathaway; Burlington Northern Santa Fe, LLC, được tham gia vào các hoạt động của hệ thống đường sắt; Berkshire Hathaway Energy, bao gồm các tiện ích điều chỉnh điện và gas; Sản xuất, bao gồm các nhà sản xuất các sản phẩm khác nhau, bao gồm các sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng và xây dựng; Công ty McLane, tham gia vào việc phân phối bán buôn các cửa hàng tạp hóa và các mặt hàng phi thực phẩm; Dịch vụ và bán lẻ, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, bao gồm các chương trình sở hữu cấu tạo máy bay, đào tạo phi công và các doanh nghiệp bán lẻ khác nhau, Tài chính, bao gồm nhà sản xuất và tài chính tiêu dùng, thiết bị vận tải, sản xuất và cho thuê.