NangSaigon8568

BTC.D Biểu đồ vốn hóa có dấu hiệu đạt đỉnh, mùa Alt sắp tới

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Biểu đồ vốn hóa của BTC trên nến tuần đã lên mức ~70% với rsi rất cao ~80 và sắp chạm vào trend kháng cự và vùng kháng cự 71.8-74.2% nên nhiều khả năng sẽ giảm về khu vực hỗ trợ 64,5-65,5% sau khi đạt đỉnh tại vùng kháng cự trên.

Như các phân tích trước việc BTC.D đạt đỉnh báo hiệu sự dịch chuyển dòng tiền từ BTC sang Alt, Alt/BTC sẽ lần lượt tạo đáy và mùa Altcoin sẽ bắt đầu cùng với sóng 3 dài hạn của BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.