NangSaigon8568

BTC/USDT: hướng về đỉnh cũ

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc sau khi break out thành công đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược và retest thành công hỗ trợ mới, tagets hữu nghị 13600 sẽ sớm đạt được.


Tại khu vực 13000 khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh nhỏ về 12600-12800 trước khi bật lên khu vực 13600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.