CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật BTC.D ngày 24/5/2022.
Trước đó sau 1 đà tăng mạnh cùng với các chỉ báo break tất cả các khung thời gian thì hiện tại BTC.D đang trong vùng điều chỉnh các chỉ báo.
Chỉ báo Rsi hiện tại đã trong vùng SW 45-55 ( Vùng ủng hộ cho tiếp diễn xu hướng tăng ) .
Nếu thị phần BTC kéo lên và đóng nến ngày khỏi vùng 45.2% ( Vùng thuyết Dow ) Thì rất có khả năng sẽ lên kiểm tra lại vùng 47-48% , Điều này sẽ rất khó khăn cho cả thị trường Altcoin.
Anh em tham khảo.
Hỗ trợ 24H : 44.4%
Kháng cự 24H: 45.2%
Giao dịch đang hoạt động:
Dom tăng mạnh như dự kiến, Cơn thịnh nộ tiếp tục tiếp diễn cho thị trường Altcoin

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.