CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật BTC.D ngày 27/5.
Hiện tại trên khung H4 dom đang bắt đầu tạo những tín hiệu phân kì đầu tiên, khả năng cao trong 3-5 phiên H4 sắp tới Dom sẽ thiết lập xong đỉnh và đảo chiều xu hướng để trả thị phần lại cho Altcoin.
Anh em tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.