bachtuyetva7chutrader

Tâm lý thị trường trở nên ‘Trung lập’ khi giá bitcoin giảm

CME:BTC1!   Hợp đồng tương lai Bitcoin
Nhìn chung, vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã giảm khoảng 10% trong 24 giờ qua xuống còn khoảng 2.72 nghìn tỷ USD, theo CoinGecko.

Telegram Chat: t.me/bachtuyet7chutrader
Telegram Channel: t.me/bachtuyetva7chutrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.