UnknownUnicorn33462838

Kế hoạch giao dịch vàng 650 pips từ Non-Farm đã hoàn thành

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tóm tắt kế hoạch giao dịch vàng từ Non-Farm
Giá đã lấy thanh khoản dưới 1784 sau đó đi lên để kiểm tra mức cao nhất của tuần trước đó.
Chúng tôi đã có các vị thế mua từ thứ Sáu của tuần mà có bản tin Non-Farm và chúng tôi cũng có thêm các vị thế mua ở mức 1802-1803.
Xem các bài viết trước bên dưới.

Tuần vừa rồi, chúng tôi có một số giao dịch ngắn hạn như sell ở vùng 1826-1827 nhưng chúng tôi đã không đăng trên TradingView.
Đó là các giao dịch trong ngày trong khung thời gian nhỏ như m5.

Bạn có muốn xem kế hoạch kinh doanh vàng tuần tới hơn không?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.