ThanhDCOfficial

Bitcoin đã phá vỡ nhẹ xu hướng giảm, có dấu hiệu tăng nhẹ

Giá lên
ThanhDCOfficial Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Thời điểm giao cắt giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng sẽ là thời điểm Bitcoin phá vỡ các xu hướng giảm. Giá Bitcoin có thể tăng và có sự điều chỉnh nhẹ tại vùng giá 8k9. Thời điểm bạn nên bắt đầu mua Bitcoin.
Đó chỉ là nhận định của tôi, tôi không mong các bạn theo.
Nếu bạn phân tích theo khung thời gian lớn hơn bạn sẽ thấy đó là mẫu hình Inside bar khổng lồ.
Bình luận:
Đúng như dự tính của tôi trước đó. Bitcoin đã sẽ có sự điều chỉnh tại vùng giá 8k9. Khi nào giá phá cản trên thì các bạn mới tiếp tục mua nhé.
Lưu ý: Chỉ là nhận định riêng tôi, có thể không chính xác cho lắm. Các bạn nên cân nhắc trước khi làm theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.