ThanhDCOfficial

Nhận định Bitcoin/Dollar trong vài ngày tới

ThanhDCOfficial Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Như dự đoán của tôi cũng như nhiều người khác trên Tradingview này. Bitcoin sẽ có xu hướng tăng trong ngắn hạn, tuy nhiên theo nhận định trước của tôi là bitcoin sẽ có sự điều chỉnh nhẹ tại vùng giá 8k9 USD. Hôm nay ngày 21/04/2018 các bạn cần lưu ý vùng này, rất có thể giá trở lại giai đoạn tích lũy trước khi lên tiếp trong vài ngày tới. Bọn cá mập nó sẽ làm giá theo các giai đoạn thị trường tích lũy -> expand -> tích lũy -> expand.... Tuy nhiên hôm nay là ngày bắt đầu thứ 7 và mai là chủ nhật là những thời điểm làm giá ưa thích của mấy tổ chức không chính quy.

Tuy nhiên đây chỉ là nhận định của riêng tôi, có thể không chính xác lắm. Các bạn cần nghiên cứu kỹ theo phương pháp các bạn theo đuổi trước khi làm theo.
Bình luận:
Time frame 2h cho tôi thấy có mẫu hình nến shooting star. Cho thấy rằng giá bitcoin có thể giảm trong thời gian tới. Anh em buyer cần lưu ý điều này nhé
Bình luận:
Bitcoin vượt kháng cự, điều này có nghĩa giá sẽ tiếp tục đến vùng kháng cự tiếp theo đó là khoảng giá 9k5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.