dinhchien

Cách trade BTCUSD thắng hơn 1.500% với 1% rủi ro/lệnh

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
1. Cách sử dụng Keltner Channel
a_ Độ dài đường Basis Keltner là 50. Nó cho kết quả tốt nhất trong việc tìm kiếm quy tắc của BTCUSD.
b_ Cách xác nhận một xu hướng.
- Upper 2 dùng để xác nhận kênh Keltner xu hướng tăng.
- Lower 2 được sử dụng để xác nhận kênh Keltner xu hướng giảm.
c. Làm thế nào để xác định một Entry swing.
_ Upper 1 dùng để mua khi thị trường điều chỉnh.
_ Lower 1 hơn 1 được dùng để bán khi thị trường điều chỉnh.
2. Tín hiệu tăng được xác nhận khi nến đóng cửa vượt lên đường Upper 2.
3. Tín hiệu giảm được xác nhận khi nến đóng cửa xuyên xuống đường Lower 2.
4. Stoploss được tính bằng giá nến đóng cửa +/- giá trị của chỉ báo Average True range (chiều dài = 20 thanh)
Stoploss = Close +/- atr (20) x2
-> di chuyển stoploss sau mỗi giờ.
5. Lọc Nến trên 93% không vào lệnh.
6. Báo cáo kết quả tại Backtest:
a. Kết quả dài hạn 2018-20/9/2020:
b. Kết quả giữa kỳ (hàng năm)
_ 2018-2019:
_ 2019-2020:
c. Ngắn hạn 1/1/2020 đến 20/09/2020
------
Chúc xem video vui vẻ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.