dinhchien

ETHUSD - Mục tiêu Elliot cho dự đoán lần này

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
1. Mục tiêu Elliot dành cho những ai thích giữ lệnh lâu.
2. Mục tiêu trong ngày dành cho những bạn thích đánh nhanh rút gọn.
3. Moving stop loss cho những ai kiên nhẫn với quản lý rủi ro.
---
Chia sẻ sắp tới, mình sẽ giới thiệu cách tính mục tiêu sóng Elliot.
* Kết quả ở mục báo cáo từ cách "3. Moving stop loss cho những ai kiên nhẫn với quản lý rủi ro."

Follow the trend chỉ phù hợp với một số cặp có sóng phù hợp như: BTCUSD, ETHUSD, Cryto, GBPUSD,....
----> Vậy nên áp dụng cách chơi theo các cặp, mà anh em tự kiểm chứng ở quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.