NewWorldGroupVN

nhật kí giao dịch bitcoin ngày 21.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
ngày 18 19 mình vẫn kiên định giữ bitcoin ở vùng giá 41 x và đã có khoản lãi 2000 pip ở vùng giá 43x ,
thì target cho lệnh đó từ 2000-3000 pip
khi có lãi các bạn có thể chủ động chốt lệnh

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.