NewWorldGroupVN

tâm sự cuối tuần về coin( bitcoin) ngày 22.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
cảm ơn các bạn đã xem video, tâm sự cuối tuần
hiện tại chưa có tín hiệu đảo chiều hay hồi phục của đồng bitcoin
chúng ta nên đứng ngoái quan sát
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.