BLOGFOREXVIET

BTCUSD Đang Có Xu Hướng Tăng Giá Mạnh Vượt Đỉnh 67k

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Biểu Đồ BTCUSD khung H4 cho thấy.
1. GIá đang tăng mạnh trở lại đỉnh 67k và có thể vượt qua đỉnh cao nhất hiện tại.
2. Nến pinbar tăng giá rất mạnh vượt yêu cầu kỹ thuật thường thấy.
3. Giá đã thực hiện thoái lui về tỷ lệ % rất tốt ủng hộ phe BUY
Điều cần làm lúc này là đợi tín hiệu để vào lệnh Buy
* Lưu ý:
Giá chỉ thật sự mạnh nếu có tín hiệu tăng ở vùng giá hiện tại về 59k. Chỉ nên xem xét mua trong phạm vi này là tốt nhất.
Rủi ro trong giao dịch là rất cao, vì thế hãy suy nghĩ thật nhiều lần trước khí có quyết định giao dịch.
*** Đây là setup cá nhân chỉ nên tham khảo và trao đổi. Không nên xem là tín hiệu để vào lệnh giao dịch.
Chúc bạn may mắn.
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
Lực Buy trung bình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.