BLOGFOREXVIET

BTCUSD Sức Mạnh Tăng Giá Trong Ngắn Hạn

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC đã bứt phá qua mô hình tăng giá cổ điển này
Giá có khả năng cao sẽ bật tăng đến vùng kháng cự.
Đợi tín hiệu tốt để vào lệnh ở vùng hỗ trợ ( như thế giá lên như trên biểu đồ để tham khảo )
R/R là khá tốt
Giao dịch luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
Phân tích chỉ mang tính tham khảo
Chúc các bạn may mắn.
Giao dịch đang hoạt động:
lực buy mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.