Leadership

Có phải BTC đang test giá ???

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi BTC hồi lại tương đối mạnh mẽ (so với mức giá hiện tại) vào khoảng giữa tháng 12 thì BTC lại đang bước vào giai đoạn test giá trong những ngày này. Điều này là dễ hiểu đối với các đồng tiền sau khi chúng có biến động lớn.

Tôi rất hy vọng rằng BTC sẽ quay trở lại vùng giá 5.000 - 5.200 theo như rất nhiều người kì vọng. Tuy nhiên, lịch sử lại không hề ủng hộ BTC cho lắm, sau những lần test giá trong những khoảng thời gian gần đây thì BTC thường sẽ lại mất giá rất sâu. Nhưng mai đã là bước sang năm mới, và biết đâu, năm mới sẽ mang đến cho BTC một năm khởi sắc hơn rất nhiều thì sao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.