Leadership

BTC H1 và sự phản ứng của thị trường

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau 1 tuần tương đối bình lặng khi mà BTC vẫn đang trong quá trình test giá tại vùng 3.600 - 3.800 thì có có vẻ như BTC đã quyết định đi theo một hướng với, hướng vế phía 3.500. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức nó bị kéo lại về vùng giá cũ và lại tiếp tục test giá tại đây. Tôi cho rằng sẽ khó có sự thay đổi lớn về giá BTC trong khoảng thời gian sắp tới, ít nhất là cho đến hết tháng 1 này, nó vẫn sẽ tiếp tục test giá tại vùng giá hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.