tradafx

BTC trong xu hướng tăng

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
BTC sau một thời gian hình thành mô hình tích lũy từ 46000 đến 49000 thì hiện tại đã tăng giá phá vỡ mô hình và có xác nhận tăng.
Xu hướng tăng giá vẫn còn tiếp diễn, hiện tại có thể chờ xuất hiện thêm các tín hiệu mua ở khung thời gian 1 giờ để tiếp tục vào lệnh.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 56000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.