tradafx

Nhận định Bitcoin - BTC - USDT - BTC/USDT (9/9/2021)

Giá xuống
tradafx Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Nhận định Bitcoin - BTC - USDT - BTC/USDT (9/9/2021)

Chúng ta đã xác nhận thị trường xu hướng giảm có thể để hình thành và trong video tôi sẽ cập nhật nhanh một vài điểm chính để bạn có thể theo dõi diễn biến của Bitcoin.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.
Giao dịch đang hoạt động:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.