SinvestFX

Bitcoin sẽ tiếp tục tiến về mức 8.xxx nếu phá mô hình tam giác

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong những phân tích về Bitcoin trước (xem lại bên dưới mục Liên kết Ý tưởng liên quan), mình đã nói đến cấu trúc thị trường trong giai đoạn này đang đi theo các đoạn sóng có 3 nhịp (quan sát biểu đồ)

- Mình đã đưa chiến lược Sell ngay trong nhịp 1 ở khoảng giá 11.500.

- Cơ hội thứ 2 là chiến lược Sell tại nhịp 2 ở khoảng giá 11.000. (Đây là vùng cản quan trọng trong cấu trúc dạng sóng 3 nhịp - hầu hết các nhịp nhỏ đều có liên quan đến vùng cản này).

- Và cơ hội thứ 3 (cũng là cơ hội cuối) để có điểm Sell tốt là khi Bitcoin phá xuống mô hình tam giác (mô hình tam giác chính là nhịp 2).

Mục tiêu giá vẫn là phá xuống vùng hỗ trợ 9.000 để tới 8.500 và thậm chí sâu hơn nữa.

Lưu ý quan trọng: Nếu giá chưa phá xuống tam giác thì nhịp 2 chưa kết thúc và mô hình giá sẽ thay đổi => Chiến lược sẽ thay đổi.

Good luck!

🌏 SINVEST: https://sinvest.vn/
🧡 Group Tele: t.me/sinvestgroup/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.