SinvestFX

BITCOIN đang di chuyển theo từng đoạn sóng 3 nhịp con!

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Biểu đồ BTC khung W1
Xu hướng W1 đang là xu hướng lên. Tuy nhiên thị trường đang có dấu hiệu chững lại quanh vùng cản 11500.

2. Biểu đồ BTC khung D1
Thị trường tạo đỉnh/đáy mới thấp hơn đỉnh/đáy cũ - đây là cấu trúc của thị trường giảm - nhiều khả năng BTC sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sâu.
Cụ thể các đỉnh đáy tạo thành là đỉnh 13900 - đáy 9700 - đỉnh 13100 - đáy 9100.
Hiện tại đỉnh tạm thời tại 12200 và có dấu hiệu tiếp tục giảm tạo đáy thấp hơn 9100.

3. Biểu đồ BTC khung H4
Quan sát biểu đồ H4, thấy rõ ràng thị trường tạo những con sóng có 3 nhịp lớn (dùng biểu đồ Line để dễ quan sát hơn).
Những vùng cản (kháng cự hỗ trợ) quan trọng góp phần vào tạo cấu trúc thị trường là vùng giá 12300, 11000 và 9300.

4. Kết luận
Vậy có thể dự đoán BTC chuẩn bị xuống tiếp 3 nhịp.
Hiện tại đang ở nhịp 1, mục tiêu nhịp 3 tối thiểu vùng 9300.

Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.