SinvestFX

Bitcoin sẽ tăng lên vùng 11.000 trước khi phá đáy về 8.xxx

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Như đã dự đoán BTC sẽ giảm mạnh từ vùng đỉnh 12.300 và chia thành 3 nhịp.

Nhịp giảm 12.300 về 9.600 là nhịp 1.
Hiện tại giá tăng điều chỉnh (nhịp 2) lên vùng 11.000 rồi tiếp tục giảm mạnh (nhịp 3) phá đáy 9.000.

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.