dinhchien

[BTCUSD] Hệ thống GD theo xu hướng - Thắng từ 2013 - 14/11/2021

INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hoa hồng = 4 USD cho mỗi hợp đồng >>> kiểm tra mục "Tổng quan hiệu suất". Tương đương 1 lot = 8USD
Trượt giá = 2 sticks
- Tham khảo từ Kodify (https://www.tradingview.com/pine-wizards...)
Rủi ro: 1% mỗi giao dịch >>> kiểm tra tại "Danh sách lệnh giao dịch"

* Giao dịch tự động BINANCE FUTURE qua Webhook + tài khoản Pro, Pro+, Premium Tradingview

1. Khung thời gian H3: Chỉ báo Supertrend.
- Xu hướng tăng khi cây nến đóng cửa nằm trên đường Màu xanh lá cây.
- Xu hướng giảm ra khi nến đóng cửa nằm dưới đường Đỏ.

2. Khung thời gian H1: Chỉ báo kênh Keltner .
* Cài đặt kênh Keltner:
+ Length = 50
+ Multiplier = 1
+ Use Exponential MA: true
+ Band style: Average true range .

- Xu hướng tăng khi nến đóng cắt lên với Keltner Upper
- Xu hướng giảm khi nến đóng cắt xuống Keltner Lower

3. Quy tắc vào lệnh:
Mua: Supertrend & kênh Keltner xu hướng tăng. Mua khi nến đóng cắt xuống đường Basis Keltner và đóng cửa trên Keltner Lower
Bán: Supertrend & Keltner đang giảm. Bán khi nến đóng cửa cắt lên đường Basis Keltner và nến đóng cửa dưới Upper Keltner

4. Stoploss di chuyển theo xu hướng.
Stoploss = Chiều cao của Keltner * 1.2.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.