dinhchien

BTCUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 23/11/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Giả lập gần giống người chơi. Hoa hồng 4USD/giao dịch, trượt giá: 2 ticks theo chuyên gia Kodify (tradingview.com/pinewizards).
- Supertrend khung 4 giờ: xu hướng giảm.
- Keltner channels khung 1 giờ: giảm.
* Hệ thống giả lập mang tính chất tham khảo, đúng từ 2013 đến nay => dùng giao dịch thực tế. Tương lai không biết còn đúng hay không.
Vậy anh em nên sử dụng dừng lỗ 1%-2%.

'sell BTCUSDT q=0.007 a=usdm' sử dụng giao dịch tự động sàn Binance Future. Yêu cầu: tài khoản Pro, Pro+, Premium + Webhook gửi tín hiệu.

Thống kê toàn bộ dữ liệu tradingview cung cấp (Khung 1 giờ). Bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay.
- 01/01/2019 - 20/11/2021
- 01/01/2018 - 01/01/2021
- 01/01/2017 - 01/01/2020
- 01/01/2016 - 01/01/2019
- 01/01/2015 - 01/01/2018
- 01/01/2014 - 01/01/2017
- 01/01/2013 - 01/01/2016
- 01/01/2012 - 01/01/2015

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.