dinhchien

BTCUSD - Nên canh BÁN (SELL) 12/10/2021

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Strategy autotrade Binance đang giữ lệnh Sell.
Tuy nhiên cách chơi này rất khó, đòi hỏi phải quan sát chart sau mỗi 1 giờ cập nhật giá Stoploss.
Nếu có khả năng tự động hóa thì đỡ vất vả hơn.
Lưu ý: hệ thống tỉ lệ thành công giao động 40%.

2. Ai chưa vào lệnh thì có thể canh Bán:
- Chart Daily: Up key level đã bị phá vỡ >>> cho xu hướng Giảm.
- Chart H4: sau khi Up key level Daily bị phá, quan sát quy luật giảm khung 4 giờ rất đều đặn.
- Quan sát Keltner channel, đường Lower 3 đã bị phá xuống quan sát về quá khứ tìm điểm vào, đây là cách Strategy kiếm điểm vào.
a... Từ chối ở Lower 1: dừng lỗ ở trên Upper 1 vài Pips.
b... Từ chối ở Basis: dừng lỗ ở trên Upper 2 vài Pips.
c... Từ chối ở Upper 1: dừng lỗ ở trên Upper 3 vài Pips.

Theo Keltner Channels nếu phá qua Upper 3 xem như về xu hướng Tăng.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.