Leadership

Bitcoin vẫn nằm trong phạm vi từ 9.000 $đến 9.500$

FOREXCOM:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mức đó đã được giao động trong 72 giờ qua và đã chứng kiến hai bài kiểm tra kể từ mức cao là $ 9,520 vào thứ Hai.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.