dinhchien

BTCUSD - Follow trend với kênh giá Keltner

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Risk: 1%.
* Kéo stop loss cho Lợi nhuận ròng rất lớn dù tỉ lệ thành công luôn thấp hơn 45%.
- Maximum drawdown dưới 18% trong 20.000 nến quá khứ.
- Đón xem video cách vào lệnh và thông số chi tiếp áp dụng cho Strategy BTCUSD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.