dinhchien

Cách backtest, trade NZDJPY thắng hơn 600%/1% rủi ro/lệnh.

dinhchien Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước được. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng trade thực tế.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu Long được tính toán bằng cách Đóng nến cắt lên Phía trên đường Upper của Kênh Keltner.
Bình luận:
2. Tín hiệu Sell được tính toán bằng cách nến cửa cắt xuống Kênh Keltner Lower.
Bình luận:
3. Reset tín hiệu tăng/giảm khi đã vào lệnh.
4. Không vào lệnh khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner).
a. Không lọc Nến trên 80%.
b. Lọc Nến trên 80% Không vào lệnh.
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi vào lệnh.
6. Báo cáo kết quả tại Backtest:
[ba. Kết quả dài hạn:
b. Kết quả Trung hạn (hàng năm):
- Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 1/1/2018:
- Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 1/1/2019:

- Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/1/2020:
c. Kết quả ngắn hạn:
- Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 5/9/2020
---------------------------------------
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước được. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
Cảm ơn đã xem .

Ý tưởng liên quan