FAST-TRADING

BTC báo hiệu hồi phục ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Trong bài viết trước, BTC vẫn chịu áp lực bán và đã có lần thứ 2 test lại vùng Support 46xxx - 47xxx, tại vùng này, giá đã bật trở lại và breakout khỏi vùng neckline quan trọng (50021) cho thấy tín hiệu hồi phục đã quay trở lại.

Nếu xét về mẫu đảo chiều ta sẽ thấy rõ đang xuất hiện mẫu 2 đáy ngắn hạn, kỳ vọng thị trường sẽ có đợt hồi phục về quanh vùng 53xxx - 54xxx trong ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.