MrMin-Trading

Phiên ngày cho BTC- Chiến lược SELL ngày 10/8/2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
_ Ở ngắn hạn khung H1, BTCUSD vừa cho tín hiệu tạo DOW giảm.
_ Ở khung ngày BTCUSD đang tạo mô hình 2 đỉnh.KHả năng tiếp tục canh hồi và SELL xuống
Vẫn chưa có tín hiệu phục hồi cho BTC , chúng ta vẫn sẽ theo plan SELL

Canh SELL BTCUSD vùng giá: 23000 -22900

Stop Loss: 23400

Take Profit 1: 22400
Take Profit 2: 21800
Take Profit 3: 21400

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ các lệnh Scalping ngắn và chiến lược giao dịch sớm nhất nhé!

✅ Kiến thức Trading
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free

Nhóm ZALO: https://zalo.me/g/leboho348
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.