JamesCrypto68

Lỡ sóng Bitcoin nên trade coin gì 20/2/2021?

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Tiếp tục xu hướng tăng của BTC từ bài phân tích của tôi lúc BTC 38K (xem ý tưởng liên quan bên dưới). BTC đã đạt new ATH lên 56K, nếu bạn có entry tốt thì tiếp tục hold lệnh, DOM BTC đang tăng tốt, hạn chế vào coin đã tăng quá nóng. Còn các bạn lỡ sóng BTC thì nên vào coin nào?
Để giảm thiểu rủi ro nên chọn coin top tăng ít như LTC, ETH, BCH, LINK, NEO...

LTC

ETH: Có thể xem thêm chi tiết phân tích tại đây

LINK

BCH

Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.