NewWorldGroupVN

nhật kí giao dịch bitcoin cuối tuần ngày 15.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
hiện tại giá bitcoin đang ở ngưỡng side way mình quyết định đứng ngoài và quan sát thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.