UnknownUnicorn31399052

Mẹo giao dịch BTC: cách tìm Supply và tránh bẫy thanh khoản

Đào tạo
BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Ví dụ về các bẫy giá nhằm lấy thanh khoản (làm lệnh bị stop-loss)
Trong ví dụ này:
Cấu trúc thị trường
Vùng supply (cầu)
Cách tiếp cận cuẩ giá tới vùng quan sát (Decision Point - dịch là điểm quyết định cũng được).
Dùng nến No supply demand hoặc các cấu trúc trong khung thời gian nhỏ để xác nhận.
(không đặt lệnh limit)

Đây chỉ là ví dụ minh hoạ nhé mọi người.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.