zconcept

Mẹo giao dịch BTC: cách tìm Supply và tránh bẫy thanh khoản

Đào tạo
BYBIT:BTCUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD
Ví dụ về các bẫy giá nhằm lấy thanh khoản (làm lệnh bị stop-loss)
Trong ví dụ này:
Cấu trúc thị trường
Vùng supply (cầu)
Cách tiếp cận cuẩ giá tới vùng quan sát (Decision Point - dịch là điểm quyết định cũng được).
Dùng nến No supply demand hoặc các cấu trúc trong khung thời gian nhỏ để xác nhận.
(không đặt lệnh limit)

Đây chỉ là ví dụ minh hoạ nhé mọi người.