Trongvinh-FA25

BTC/USD - Update Bias theo Elliott Wave 11.09.2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đang chuyển động sóng tăng 1:
- BTC đang duy trì vùng tranh chấp giá ngay trên kháng cự cũ EMA200-H4 và có thể tăng một nhịp sóng nhỏ 5 của sóng tăng 1
- Mục tiêu giá: 22,6xx-23,xxx